Entrea Capital изготви финансова оценка за Welch Group относно изграждане на предприятие за биогорива в България

Entrea Capital изготви финансова оценка за Welch Group относно изграждане на предприятие за биогорива в България

Entrea Capital изготви финансова оценка за Welch Group относно изграждане на предприятие за биогорива в България

Клиент: The Welch Group
Статус: Частна компания
Сектор: Дялово участие
Приход: 42 млн. евро
Уеб сайт: www.welchgroup.com
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: The Welch Group

  • The Welch Group предоставя услуги за управление на активи
  • Компанията е фокусирана върху управление на инвестиции, пенсионно планиране и имотно планиране на фамилни офиси
  • Според списанията Money и Worth, компанията е сред най-добрите финансови консултанти в САЩ

 

Преглед на ситуацията и решение

  • The Welch Group търсеше възможност да построи ново биоетанолово предприятие в България на стойност 200 млн. долара
  • Групата се обърна към Entrea Capital като местен специалист предоставящ услуги в сферата на инвестиционното банкиране и която има широка мрежа от контакти, необходими за извършването на качествен финансов и оперативен анализ на проекта

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

  • Entrea Capital извърши подробно проучване, за да оцени потенциалната финансова възвращаемост и приложимост на биоетанолово съоръжение за $200 млн., в това число:
  • Преглед на европейското законодателство, наличие на стимулиращи пакети, субсидии и грантове, както и анализ на бъдещи тенденции
  • Преглед на българската бизнес и правна среда, свързани с производството и продажбата на биоетанол
  • Оценка на средносрочния производствен капацитет в региона, основана на показателите на лидерите на пазара