Entrea Capital направи преглед на стратегическите опции за Филкаб АД

Entrea Capital направи преглед на стратегическите опции за Филкаб АД

Entrea Capital направи преглед на стратегическите опции за Филкаб АД

Клиент: Filkab
Статус: Частна компания
Сектор: Електроапаратура и електроматериали
Приход: 41 млн. евро
Уеб сайт: www.filkab.com/main/en
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: Filkab

 • Филкаб е основана през 1999г. и е водещ доставчик и производител на електроапаратура и електроматериали в България
 • Компанията също така предоставя инженерни услуги като проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на персонализирано електрическо оборудване и автоматизация на всички видове строителни обекти, електропроводи и съоръжения
 • Основните клиенти на Филкаб са фирми от секторите свързани с производство на енергия, пренос и разпределение на енергия, комуникации, строителство, енергетика и търговия, както и чуждестранни инвеститори и строители на стратегическата инфраструктура и съоръжения в страната
 

Преглед на ситуацията и решение

 • Филкаб винаги е била една от водещите компании в сектора, имайки предвид разнообразието от продукти и услуги, които компанията предлага
 • Филкаб изиска независим преглед на цялостния си бизнес модел, на инициативите за увеличение на приходите и оптимизиране на разходите, както и на организационната и корпоративната си структура на управление

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

 • За да помогне на компанията при оценката на стратегическите възможности, Entrea Capital беше ангажирана в следните стъпки:
 • Извършване на подробен анализ на дейностите на Филкаб и оценка на потенциала за растеж на компанията в местните и регионалните пазари
 • Препоръки към компанията относно бъдещи посоки на развитие, фокусирайки се върху разработването на нови бизнес линии
 • Анализиране на нови възможности пред компанията за навлизане в нови пазари и идентифициране на оптималните стъпки в тази посока
 • Анализ на съществуващите бизнес линии и идентифициране на възможности за подобряване на ефективността
 • Преглед на организационната структура на компанията и корпоративното управление и отправяне на конкретни препоръки, свързани с оптимизация и рационализиране на процесите