Консултира австрийски инвеститор за придобиването на 60.4 MW соларен парк

Консултира австрийски инвеститор за придобиването на 60.4 MW соларен парк

Консултира австрийски инвеститор за придобиването на 60.4 MW соларен парк

Клиент: Enery Development
Статус: Частна компания
Сектор: Енергетика
Приход:
Уеб сайт: www.enery.energy
Продавач: ACWA Power, BlackRock, Crescent Capital
Статус: Частна компания
Сектор: Енергетика
Приход:
Уеб сайт: www.acwapower.com

Клиент: Enery Development

 • Enery Development e базирана във Виена инвестиционна компания с фокус върху сектора на възобновяемите енергийни източници
 • Преди да стъпи на българския пазар, компанията придоби 6 соларни парка в Чехия и 2 в Словакия и има дългосрочен интерес за развитие в региона

Придобита компания: ACWA Power CF Karad PV Park EAD

 • Електроцентралата Караджалово е най-голямата фотоволтаична централа в България, намира се на една локация и генерира повече от 85 GWh енергия през 2019 г.

 • O&M компанията, обслужваща соларния парк, NOMAC Bulgaria също е част от сделката

Преглед на ситуацията и нейното решение

 • Австрийският стратегически инвеститор, Enery Development, има дългосрочен интерес за развитие в сектора на възобновяемите енергийни източници в Централна и източна Европа както чрез придобивания така и чрез развитие на нови проекти
 • Придобиването на най-голямата фотоволтаична централа в България е платформа за бъдещо разрастване в България и региона
 • Компанията бе придобита в конкуренцията на множество местни и международни играчи и финансирана чрез сложна структура, включително и за рефинансиране на съществуващия банков дълг

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на Enery Development:

 • Изготвяне на предварителен финансов модел и оценка на компанията и съдействие с подаването на необвързваща оферта
 • Съдействие с избора на дю дилиджънс консултанти и координация на дю дилиджънс процеса
 • Изготвяне на детайлен финансов модел с различни сценарии за финансиране и оперативни параметри, както и оценка на бизнеса
 • Съдействие с изготвянето на обвързваща оферта и при преговорите по договора за покупка на акции (SPA)
 • Управление на целия процес и комуникацията с продавачите и техните консултанти, включително и съдействие с достъп до ключови лица и основни заинтересовани страни в България като енергийния регулатор, фотоволтаичната асоциация и т.н.