Ентреа Кепитъл консултира Impala Invest BV при увеличение на капитала, предоставено от ЕБВР

Ентреа Кепитъл консултира Impala Invest BV при увеличение на капитала, предоставено от ЕБВР

Ентреа Кепитъл консултира Impala Invest BV при увеличение на капитала, предоставено от ЕБВР

Клиент: Impala Invest BV
Статус: Частна компания
Сектор: Производство на храни
Приход: €210 млн.
Уеб сайт: www.bella.bg
Kупувач: EBRD
Статус: Частна институция
Сектор: Финансова институция
Приход:
Уеб сайт: www.ebrd.com

Клиент: Impala Invest BV

 • Impala Invest BV е холдингова структура на водещата компания в хранително-вкусовата промишленост в България
 • Групата произвежда и продава трайни и малотрайни колбаси, точени кори, бутер тесто, маргарини и млечни продукти и притежава голям бизнес за хранителни съставки
 • Групата е или лидер или една от водещите в сегментите, в които оперира

 

Кредитодател: ЕБВР

 • Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е основана през 1991 с цел да възстанови икономиката на Централна и Източна Европа в периода след Студената война
 • ЕБВР е собственост на 63 държави и 2 международни институции. Банката осигурява заеми и финансиране чрез собствен капитал, гаранции, лизингово и търговско финансиране

 

Преглед на ситуацията и решение

 • Impala Invest расте стабилно през последните години, консолидирайки водещата си позиция на българския хранително-вкусов пазар
 • Групата расте както органично, чрез активна маркетингова стратегия, фокусирана върху позиционирането на своите брандове, така и чрез придобивания на активи и опериращи компании
 • Групата има нужда от свеж финансов ресурс, за да финансира планираните капиталови разходи
 • Impala Invest BV ангажира Ентреа Кепитъл като ексклузивен консултант по процеса на увеличение на капитала

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на Impala Invest:

 • Установява връзка с ЕБВР и представя идеята за набиране на капитал на Impala Invest
 • Изготвя детайлна презентация и финансов модел, представящ бизнеса на клиента
 • Служи като основен посредник в комуникацията между клиента и инвеститора, координирайки цялата комуникация, предоставяйки възможност на управленския екип на клиента да се фокусира върху бизнес операциите
 • Организира дю дилиджънс процеса, координирайки екипи от независими експерти, извършващи финансов, правен и данъчен дю дилиджънс
 • Води преговорния процес, постигайки значителни спестявания за клиента
 • Предоставя експертно консултиране при изготвянето на транзакционните документи