Консултира Communicorp Group при продажбата на активите си в България

Консултира Communicorp Group при продажбата на активите си в България

Консултира Communicorp Group при продажбата на активите си в България

Клиент: Communicorp Group
Статус: Частна компания
Сектор: Медии
Приход: €48 млн. (2017)
Уеб сайт: www.communicorpmedia.com
Kупувач: Мениджмънт
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: Communicorp Group

 • Communicorp Group е водеща европейска медия и компания за радиопредаване със седалище Дъблин, Ирландия
 • Communicorp UK е най-новата и четвърта по големина радио група във Великобритания, поддържаща някои от най-големите независими радиомрежи
 • Communicorp притежава и управлява портфолио от медийни канали със силен фокус върху реклама и нови дигитални медии

Купувач: Местния управленски екип

 • Местният управленски екип на компанията е част от радио групата от края на 90-те години (с ръководни позиции след придобиването на Communicorp Group през 2004 г.)

Преглед на ситуацията и нейното решение

 • След стратегически преглед, Communicorp Group реши да преструктурира портфолиото си в страните от ЦИЕ. Като част от това, Communicorp взе решение за продажба на радио бизнеса си в България след поетапното излизане от няколко други пазара през последните години
 • Communicorp управлява най-голямата радио група в България с пазарен дял по аудитория от над 30%, с широкообхватно портфолио от 7 водещи музикални радиостанции насочени към разнообразна аудитория, най-слушаните в България, достигащи над 2.1 милиона души или 40% на национално ниво
 • Местният управленски екип е част от компанията от края на 90-те години и има амбицията да реализират пълния потенциал на бизнеса

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл беше избран за ексклузивен консултант на продавачите и предостави следните услуги с добавена стойност:

 • Управление на целия процес по привличане на инвеститор
 • Изготвяне на подробни маркетингови материали (финансов модел, бизнес план, инвестиционен меморандум)
 • Идентифициране и установяване на контакт с широка група потенциални стратегически и финансови купувачи
 • Привличане на интерес от няколко европейски и регионални инвеститори
 • Предоставяне на експертни съвети по време на процеса на дю дилиджънс и преговорите с купувачите