Ентреа Капитал консултира основателите на FootballScout.com за набиране на 1.5 млн.евро капитал

Ентреа Капитал консултира основателите на FootballScout.com за набиране на 1.5 млн.евро капитал

Ентреа Капитал консултира основателите на FootballScout.com за набиране на 1.5 млн.евро капитал

Клиент: FootballScout
Статус: Частна компания
Сектор: Онлайн услуги
Приход:
Уеб сайт: http://www.footballscout.com
Kупувач: Neveq
Статус: Фонд за рисков капитал
Сектор:
Приход:
Уеб сайт: http://neveq.com/en/index

Клиент: FootballScout.com

  • Развит от двама предприемачи, бивши активни футболисти, FootballScout.com е професионален уеб-базиран инструмент за футболисти, треньори, агенти и отбори, които целят да елиминират неефективността на процеса по селектиране на играчи в момента
  • FootballScout.com дава възможност на ангажираните с футбола професионалисти да стандартизират и улеснят процеса и да постигнат по-добри резултати. Той е и платформа за млади играчи да се промотират, както и за родители, чиито деца искат да се развиват във футбола
  • Целта на основателите на компанията е да превърнат FootballScout.com във водещ световен стандарт за комуникация, с повече от 10 милиона регистрирани потребители

 

Преглед на ситуацията и решение

  • FootballScout.com е стартираща компания, в която акселараторът Eleven е инвестирал €200,000 в два рунда през 2011 г. и 2012 г.. Допълнителен капитал в размер на €600,000 бе привлечен през 2013 г.
  • Технически платформата и мобилното приложение са завършени и основателите се опитват да наберат свеж капитал от €1,500,000, за да финансират маркетинг фазата. Капиталът ще бъде използван за развитие на екипа и маркетиране на платформата на потенциалните потребители в САЩ.
  • Основателите наеха Ентреа Кепитъл за ексклузивно консултиране по процеса на набиране на капитал. Ентреа Кепитъл успя да привлече фонда NEVEQ, един от най-успешните фондове за рисково инвестиране в България, да инвестира в компанията през втория си фонд.  

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на FootballScout.com:

  • Изготвяне на цялостен финансов модел с 5-годишна прогноза, базиран на основните допускания
  • Изготвяне на цялостна детайлна инвестиционна презентация, представяйки основните характеристики, бизнес модел, възможностите за растеж и краткосрочни цели
  • Водене на цялостната комуникация с потенциалните инвеститори използвайки широката си мрежа от контакти в инвестиционните среди