Entrea Capital извърши финансова оценка на Телелинк

Entrea Capital извърши финансова оценка на Телелинк

Entrea Capital извърши финансова оценка на Телелинк

Клиент: Телелинк
Статус: Частна компания
Сектор: ИТ услуги
Приход: € 76 млн.
Уеб сайт: www.telelink.com
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: Телелинк

  • Телелинк е водеща компания за системна интеграция в Югоизточна Европа с доказан опит в някои от най-големите ИКТ проекти в региона
  • Основните бизнес линии на Телелинк включват безжични мрежи (пълно изпълнение и инфраструктурна оптимизация на безжични мрежи), системна интеграция (интеграция на оборудване и софтуер в публични и частни комуникационни мрежи и центрове за данни) и конструиране на интелигентни съоръжения и сгради
  • Централният офис на компанията е базиран в България. Телелинк присъства в 8 пазара в региона на Централна и Източна Европа

 

Преглед на ситуацията и решение

  • Телелинк бързо се превръща в регионален лидер въз основа на стратегията си за растеж чрез целеви придобивания и интеграция на по-малки конкуренти в региона на Централна и Източна Европа
  • Компанията беше в процес на набиране на капитал за придобивания от водеща местна банкова институция и се нуждаеше от независима оценка на собствения си капитал като предварително условие
  • Телелинк се обърна към Entrea Capital като специалист в корпоративните финансови услуги и поиска извършването на независима финансова оценка

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

  • Entrea Capital беше наета да извърши независима оценка на собствения капитал на Телелинк, вземайки предвид финансовите резултати на всички дъщерни дружества в рамките на групата компании, включени в Телелинк
  • Оценката включва няколко широко разпространени подхода като сконтиран паричен подход, сравними търговски дружества и съпоставими транзакции от индустрията
  • Използвайки оценката, изготвена от Entrea Capital, Телелинк беше в състояние да набере капитал за придобиване и да продължи изпълнението на регионалната си стратегия за разширяване