Ентреа Капитал консултира Прайм Холдинг, бързо развиваща се ИТ аутстафинг компания, при придобиването на конкурент

Ентреа Капитал консултира Прайм Холдинг, бързо развиваща се ИТ аутстафинг компания, при придобиването на конкурент

Ентреа Капитал консултира Прайм Холдинг, бързо развиваща се ИТ аутстафинг компания, при придобиването на конкурент

Клиент: Прайм Холдинг
Статус: Частна компания
Сектор: ИТ аутстафинг
Приход: €3.7 млн. (2014)
Уеб сайт: www.programista.bg
Продавач: СБНД
Статус: Частна компания
Сектор: ИТ аутстафинг
Приход: €1.4 млн. (2014)
Уеб сайт: www.sbnd.net

Клиент: Прайм Холдинг

 • Прайм Холдинг е водеща ИТ аутстафинг компания, специализирана в сферата на консултантските услуги и разработването и внедряването на приложен софтуер
 • Екипът на Прайм Холдинг е съставен от доказани инженери с богат опит в сферата на софтуерния анализ, които предоставят цялостни и висококачествени аутстафинг услуги на клиенти в САЩ и България

 

Обект на придобиване: СБНД

 • СБНД е създадена през 1999 година като специализиран доставчик на аутстафинг услуги за повече от 20 глобални стратегически клиенти и техните филиали на територията на България
 • Компанията и нейните дъщерни дружества предоставят пълен набор от услуги свързани с  разработването на приложен софтуер – от дизайн и разработване на софтуер до поддръжка и усъвършенстване на аутсорсинг приложения

 

Преглед на ситуацията и решение

 • Прайм Холдинг поддържа ускорен темп на развитие в последните 2 години и привлича опитни и доказани софтуерни специалисти
 • Компанията има за цел да продължи да се развива и да засилва пазарните си позиции чрез придобиване на компании с разнообразна клиентска база и установени традиции в областта на ИТ аутстафинг услугите
 • Прайм Холдинг нае Ентреа Кепитъл за да идентифицира потенциални компании за придобиване, да анализира тяхното финансово състояние и перспективи за растеж, както и да предостави експертен съвет и консултации по време на преговорите с потенциалните продавачи

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на Прайм Холдинг:

 • Извърши детайлен преглед на потенциални цели за придобиване
 • Идентифицира СБНД като най-подходяща компания за придобиване от страна на Прайм Холдинг
 • Установи контакт със собствениците на СБНД
 • Анализира финансово състояние на СБНД и свързаните предприятия и управлява и координира процеса по дю дилиджънс
 • Предостави експертни консултации при подготовката на документите за сделката и  по време на различните етапи на преговорите за придобиването на СБНД
 • Успя значително да подобри параметрите на сделката