Entrea Capital консултира Office Express относно създаването на джойнт венчър с Office Depot

Entrea Capital консултира Office Express относно създаването на джойнт венчър с Office Depot

Entrea Capital консултира Office Express относно създаването на джойнт венчър с Office Depot

Клиент: Office Express
Статус: Частна компания
Сектор: Интернет и каталожна търговия
Приход: 6.1 млн. евро
Уеб сайт: www.offex.bg
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: Office Express

  • Office Express е най-големият каталожно-базиран търговец на дребно на канцеларски материали и мебели в България и вторият по големина търговец на дребно на канцеларски материали като цяло. Дружеството е едно от малкото с напълно развита дистрибуторска мрежа в цялата страна. Office Express обслужва повече от 15 хиляди клиенти, в това число големи корпорации, малки и средни предприятия, както и държавни институции

 

Партньор: Office Depot

  • Office Depot, Inc. е световен доставчик на офис продукти и услуги, инкорпориран през 1986 г. във Флорида, САЩ. Дружеството оперира в три бизнес сегмента: Северноамериканска дивизия за търговия на дребно, Северноамериканска дивизия за бизнес решения и Международна дивизия

 

Преглед на ситуацията и решение

  • Office Express се утвърждава на Българския пазар като водещ доставчик на канцеларско оборудване и мебели по каталог в България чрез продължителни инвестиции в ИТ системи, дистрибуция, маркетинг и имплементиране на съвременни пазарни практики
  • Компанията се отличава сред основните си конкуренти със своята надеждност и отлично клиентско обслужване
  • Office Express търсеше следващото ниво на подобрение по отношение на предлаганите продукти и управление на веригата за доставки и обмисляше различни алтернативи за стратегическо партньорство със световно признати компании

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

  • Entrea Capital ръководи процес по идентифициране и структуриране на партньорство с Office Depot, влкючващ:
  • Идентифициране на Office Depot като потенциален партньор
  • Започване на преговорите за създаване на съвместно предприятие, покриващо българския пазар
  • Оценяване на ползите за Office Express от предложеният джойнт венчър: съвместно представяне на нови продукти, обслужване на международните клиенти на Office Depot в България, използване на международния опит на Office Depot, свързан с управление на веригата за доставки и прехвърляне на продажби и пазарен ноу-хау