Ентреа Капитал консултира City Clinic по сделка за увеличаване на капитала с 5 млн.евро

Ентреа Капитал консултира City Clinic по сделка за увеличаване на капитала с 5 млн.евро

Ентреа Капитал консултира City Clinic по сделка за увеличаване на капитала с 5 млн.евро

Клиент: City Clinic
Статус: Частна компания
Сектор: Здравеопазване
Приход: 17.1 млн. евро (2014)
Уеб сайт: www.cityclinic.bg
Kупувач: Фонд “Empower”
Статус: Частна компания
Сектор: Дялово инвестиране
Приход: -
Уеб сайт: http://empowercapital.net/bg/

Клиент: City Clinic

 • Целта пред City Clinic е да се превърне във водещия доставчик на здравни услуги от най-високо качество в България и региона
 • City Clinic притежава модерна многопрофилна болница в София с фокус върху сърдечно-съдови заболявания, както и клиника във Варна

 

Инвеститори: Фонд “Empower”

 • Дялов инвеститор е фондът Empower, който е фокусиран върху България и зад който стои Европейският Инвестиционен Фонд и програмата JEREMIE

 

Преглед на ситуацията и решение

 • City Clinic разполага с екип от международно признати специалисти, най-нови технологии за лечение и отлична среда за пациентите
 • City Clinic търсеше финансиране, за да разшири дейността си, като построи модерна болница за онкоболни в София
 • Общата стойност на проекта е 18 млн. евро, които ще бъдат финансирани чрез увеличаване на капитала и набиране на нов дълг
 • City Clinic нае Ентреа Кепитъл като единствен консултант по осигуряването на капиталово и дългово финансиране
 • City Clinic получи капиталов транш от 5 млн. евро от Empower Capital и частен инвеститор

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на City Clinic:

 • Влезе в контакт с различни инвеститори, на които представи идеята за осигуряване на финансиране за City Clinic
 • Изготви подробни презентация и финансов модел, представящи бизнеса на клиента и възможностите за растеж
 • Водене на цялостната комуникация с инвеститорите, улеснявайки комуникацията между двете страни и позволявайки на мениджърския екип на клиента да се фокусира върху управлението на компанията
 • Управлява дю дилиджънс процеса, като координира екипи с независими специалисти, предоставящи финансови, правни и данъчни услуги
 • Проведе преговори с избрания инвеститор, по време на които успя да договори подобрени финансови условия за клиента
 • Предостави експертни консултации при подготвянето на документацията, свързана с транзакцията