Entrea Capital консултира Randstad във връзка с продажбата на 70% от Consulteam

Entrea Capital консултира Randstad във връзка с продажбата на 70% от Consulteam

Entrea Capital консултира Randstad във връзка с продажбата на 70% от Consulteam

Клиент: Randstad Holding (Клиент на Entrea Capital)
Статус: Публична собственост
Сектор: Консултантски услуги
Приход: 1.3 млрд. евро
Уеб сайт: www.randstad.com
Продавач: Consulteam
Статус: Частна собственост
Сектор: Консултантски услуги
Приход: 5 млн. евро
Уеб сайт: www.consulteam.bg

Филиал: Consulteam

  • Consulteam е компания в сферата на човешките ресурси, фокусирана върху  Югоизточна Европа. Компанията има водеща позиция в България и Сърбия и присъствие в Румъния, Македония и други страни. Consulteam е ексклузивен стратегически партньор на Mercer, Thomas International и TACK International

Собственик: Randstad Holding (Клиент на Entrea Capital)

  • Randstad, със седалище Диемен, Холандия, е втората по големина компания в света в сферата на човешките ресурси. Randstad е специализирана в решения, свързани с гъвкав режим на работа и услуги в областта на човешките ресурси, както и върху услуги за набиране на персонал за временна и постоянна работа. Компанията е листвана на Amsterdam Exchange Index

Преглед на ситуацията и решение

  • Consulteam, водеща българска компания в сферата на човешките ресурси (ЧР), беше придобита от Vedior, международна ЧР компания, като част от международната си стратегия за разрастване
  • Randstad, холандска ЧР фирма, придоби Vedior през 2007 г. в най-голямата ЧР сделка до тогава, което позволи на Randstad да стане втората по големина ЧР компания в света
  • След придобиването на Vedior, Randstad започна да търси начини да намали експозицията си към определени дейности във второстепенни пазари, включително Югоизточна Европа

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

  • Entrea Capital успешно консултира Randstad относно продажбата на Consulteam на Grain GMBH, австрийска компания за човешки ресурси:
  • Entrea Capital ръководи процеса за намаляване на дейностите на Consulteam в България, Румъния и Сърбия и управлява множество дю дилиджънс процеси в различни юрисдикции
  • Entrea Capital ръководи сложни тристранни преговори между продавача, групата от миноритарни акционери и купувача
  • Транзакцията с предпочитания купувач се провали в последния момент поради започналата световна финансова криза. Entrea Capital беше в състояние да възстанови сделката като прехвърли процеса към втория предпочитан купувач 
  • Сделката беше завършена успешно в момент, в който много малко инвеститори бяха заинтересовани от Югоизточна Европа, имайки в предвид значително увеличените рискове в резултат на финансовата криза