Entrea Capital консултира Приста Ойл Груп в сделка с ADM Capital и ЕБВР

Entrea Capital консултира Приста Ойл Груп в сделка с ADM Capital и ЕБВР

Entrea Capital консултира Приста Ойл Груп в сделка с ADM Capital и ЕБВР

Клиент: Приста Ойл (Клиент на Entrea Capital)
Статус: Частна компания
Сектор: Смазочни материали и акумулатори
Приход: 375 млн. евро
Уеб сайт: www.prista-oil.com/en
Kупувач: ADM Capital / ЕБВР
Статус: Частна компания
Сектор: Дялово финансиране
Приход:
Уеб сайт: www.admcap.com / www.ebrd.com

 

Таргетирана компания: Приста Ойл (Клиент на Entrea Capital)

 • Български конгломерат с присъствие в над 20 страни и активен в два основни бизнес сектора - производство на автомобилни и индустриални смазочни материали (Приста Ойл) и производство на автомобилни акумулатори и рециклиране на олово (Монбат АД)

 

Придобиваща компания: ADM Capital / ЕБВР

 • Описание на ADM CapitalЧастен инвестиционен фонд, базиран в Хонг Конг, който управлява около $1.6 млрд, инвестирани в 16 страни от развиващите се пазари и който оперира чрез 7 офиса в различни страни
 • Описание на ЕБВРЕвропейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) е банка, притежавана от 63 страни и две международни институции, и осигурява заеми и финансиране чрез собствен капитал, гаранции, лизингово и търговско финансиране

   


Преглед на ситуацията и решение

 • Фондът Gramercy Emerging Markets, частен инвестиционен фонд с миноритарен дял в капитала на Приста, пожела да се оттегли от своята инвестиция. Освен това трябваше да бъде извършено рефинансиране на изискуем акционерен заем
 • Entrea Capital привлече ADM Capital, към който се присъединиха ЕБВР в сложна сделка за 60 млн. евро, състояща се от:
  • Замяна на минонитарен акционер
  • Рефинансиране на акционерния заем чрез мецанин (хибридно) финансиране
  • Допълнителен заем от 12 млн. евро за финансиране на капиталови инвестиции
 • Сделката доведе до оптимизация на капиталовата структура на Приста Ойл, подобряване на оперативната ефективност на компанията и осигуряване на средства за регионално развитие

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

 • Entrea Capital помогна на Приста Ойл по цялостното осъществяване на сделката:
 • Идентифициране и привличане на правилния купувач измежду няколко заинтересовани кандидата
 • Водене на кореспонденцията с купувача, което позволи на управленския екип на Приста Ойл да се фокусира върху управлението на компанията
 • Изготвяне на управленски презентации, които описват ключовите аспекти на сделката
 • Разработване на иновативна структура на сделката, която позволява на Приста Ойл да подобри своя финансов баланс
 • Предоставяне на експертни съвети по време на изготвянето на правните документи по сделката
 • Ефективно управление на процеса, което накара страните да запазят фокус върху осъществяването и финализирането на сделката
 • Реализиране на значителни икономии за продавача в резултат на ефективно водени преговори 

 

Избрани коментари след приключване на сделката

“Това е първата инвестиция на ADM Capital в България. При навлизане в нови страни, ние винаги търсим компании със силни и стабилни пазарни дялове и непоколебима ангажираност от страна на собствениците на компанията. Ние вярваме, че Приста Ойл отговаря на всички тези изисквания. Щастливи сме да работим с EBRD в този проект и с нетърпение очакваме да вземем участие в разрастването и развитието на групата в следващите години.”

Anthony Stalker, Партньор в ADM Europe, Май 2012

 

“Банката притежава завиден опит в предоставянето на решения, чрез дългосрочно дългово и дялово преструктуриране за производствени фирми. Този проект ще демонстрира предимствата на успешното преструктуриране пред други търговски дружества в страните, където оперира ЕБВР.”

Jean Marc Peterschmitt, Управляващ директор ЕБВР, Май 2012