Entrea Capital консултира Ел Би Булгарикум отностно глобалната стратегия и ефективна лицензионна структура на компанията

Entrea Capital консултира Ел Би Булгарикум отностно глобалната стратегия и ефективна лицензионна структура на компанията

Entrea Capital консултира Ел Би Булгарикум отностно глобалната стратегия и ефективна лицензионна структура на компанията

Клиент: Ел Би Булгарикум
Статус: Държавна компания
Сектор: Храни и Напитки
Приход: € 6 млн.
Уеб сайт: www.lbbulgaricum.bg
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: Ел Би Булгарикум

  • "Ел Би Булгарикум” ЕАД е водеща българска млечна компания и е изключителният собственик и износител на оригиналната патентована технология за производството на закваски за българското кисело мляко и млечни продукти, използвани от водещи производители на хранителни продукти по целия свят
  • Дружеството разполага с производствени мощности в София и Видин, както и модерно R&D съоръжение, фокусирано върху разработването на ново поколение закваски и формули
  • Компанията има силни позиции в износа на сирене и кашкавал
  • Компанията доставя специфични бактериални култури за производство на кисело мляко на световни корпорации като японската Meiji
 

Преглед на ситуацията и решение

  • "Ел Би Булгарикум" не беше променяла структурата на своите авторски и лицензионни възнаграждения в продължение на много години и изискваше разработката на нов подход, за да максимизира приходите от уникалната си пазарна позиция
  • Компанията също така имаше нужда от консултиране във връзка с цялостната си стратегия и развитието на нови пазари

 

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

Entrea Capital консултира "Ел Би Булгарикум" и предложи на компанията персонализирани решения, които вземат предвид позицията ѝ на пазара:

  • Ревизирана структура за авторски и лицензионни възнаграждения, позволяваща на компанията да начислява такси върху различните продукти и услуги, които тя предлага, като по този начин се максимизира потенциалната печалба от бъдещи клиенти
  • Подробен анализ на възможностите за навлизане в приоритетни нови пазари и специфични препоръки за най-добрите възможни подходи. Entrea Capital идентифицира определени партньори за "Ел Би Булгарикум", с които компанията може да започне незабавни преговори за съвместна работа
  • Entrea Capital предостави подробен набор от инструменти за водене на ефективни преговори с потенциални партньори