Ентреа Кепитал консултира Приста Ойл Груп по привличане на €50 млн. банково финансиране

Ентреа Кепитал консултира Приста Ойл Груп по привличане на €50 млн. банково финансиране

Ентреа Кепитал консултира Приста Ойл Груп по привличане на €50 млн. банково финансиране

Клиент: Приста Ойл
Статус: Частна компания
Сектор: Смазочни материали и акумулатори
Приход: €205 млн.
Уеб сайт: www.prista-oil.com
Kупувач: Уникредит Булбанк
Статус: Частна компания
Сектор: Финансова институция / Банка
Приход:
Уеб сайт: www.unicreditbulbank.bg/en/

Клиент: Приста Ойл

 • Български конгломерат, активен в два основни бизнес сектора - производство на автомобилни и индустриални смазочни материали и производство на автомобилни акумулатори и рециклиране на олово
 • Износ в Европа, Африка, Азия и Близкия Изток

 

Инвеститор: Уникредит Булбанк

 • Уникредит Булбанк е най-голямата българска банка по размер на активите
 • Банката обслужва повече от 1 млн. индивидуални клиенти и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании, общини и бюджетни предприятия

 

Преглед на ситуацията и решение

 • Консорциум от институционални инвеститори, състоящ се от ADM Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), придоби 30% дял в Приста Ойл Груп през 2012 г. През 2016 г. инвеститорите започнаха да обмислят изход от инвестицията поради наближаване на края на инвестиционния си хоризонт
 • Приста Ойл Груп нае Ентреа Кепитъл за ексклузивно консултиране по набиране на финансиране, което да улесни изхода на Консорциума
 • Ентреа Кепитал консултира клиента по осигуряването на заем от Уникредит Булбанк в размер от €50 млн., използван за обратното изкупуване на миноритарния дял на Консорциума и рефинансиране на настоящ дълг
 • Транзакцията осъществи възвръщане на пълния контрол върху компанията на мажоритарните собственици Атанас Бобоков и Пламен Бобоков
 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на Приста Ойл Груп:
 • Консултира структурирането на транзакцията
 • Идентифицира финансовите институции, интересуващи се от участие в транзакцията
 • Подготви финансов модел и инициира преговорите с кредитни институции
 • Води преговорния процес и осигури експертно консултиране по подготовката на транзакционните документи