Ентреа Капитал консултира Impala Invest BV за набиране на мецанин финансиране от Mezzanine Management GmbH

Ентреа Капитал консултира Impala Invest BV за набиране на мецанин финансиране от Mezzanine Management GmbH

Ентреа Капитал консултира Impala Invest BV за набиране на мецанин финансиране от Mezzanine Management GmbH

Клиент: Impala Invest BV
Статус: Частна компания
Сектор: Производство на храни
Приход: €210 млн.
Уеб сайт: www.bella.bg
Kупувач: Mezzanine Management GmbH (Austria)
Статус: Частно дружество
Сектор: Дялово инвестиране
Приход:
Уеб сайт: www.mezzmanagement.com

Клиент: Impala Invest BV

 • Impala Invest BV е холдингова структура на водещата компания в хранително-вкусовата промишленост в България
 • Групата произвежда и продава трайни и малотрайни колбаси, точени кори, бутер тесто, маргарини и млечни продукти и притежава голям бизнес за хранителни съставки
 • Групата е или лидер или една от водещите в сегментите, в които оперира

 

Инвеститор: Mezzanine Management GmbH (Austria)

 • Базирана във Виена, Mezzanine Management е независима инвестиционна компания и пионер на мецанин финансирането в региона на ЦИЕ
 • Фондът е фокусиран в осигуряване на мецанин капитал за развитие и придобивания, за изкупувания от мениджмънта и за рекапитализации
 • Mezzanine Management е събрал и инвестирал повече от €400 млн. в 32 компании в 9 държави в Централна и Източна Европа

 

Преглед на ситуацията и решение

 • Impala Invest расте стабилно през последните години, консолидирайки водещата си позиция на Българския хранително-вкусов пазар
 • Групата расте както органично, чрез активна маркетингова стратегия, фокусирана върху позиционирането на своите брандове, така и чрез придобивания на активи и опериращи компании
 • С цел да увеличи растежа си и засили позициите си на регионалните пазари, групата имаше нужда от свеж финансов ресурс, който веднага да бъде вложен в подходящи придобивания в региона
 • Impala Invest нае Ентреа Кепитъл за ексклузивно консултиране по процеса на набиране на капитал и намиране на компании за придобиване

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на Impala Invest:

 • Участва в рефинасирането на 6 млн. евро съществуващо финансиране
 • Предоставяне на експертни съвети по време на структурирането на ново финансиране за 15 млн. евро за придобивания
 • Предоставяне на експертни съвети по време на изготвянето на правните документи по сделката