Ентреа Капитал консултира City Clinic, най-бързо развиващата се частна болница в България, по сделка за привличане на банково финансиране

Ентреа Капитал консултира City Clinic, най-бързо развиващата се частна болница в България, по сделка за привличане на банково финансиране

Ентреа Капитал консултира City Clinic, най-бързо развиващата се частна болница в България, по сделка за привличане на банково финансиране

Клиент: City Clinic
Статус: Частна компания
Сектор: Здравеопазване
Приход: 17.1 млн.евро (2014)
Уеб сайт: www.cityclinic.bg
Kупувач: Банка ДСК (OTP Group)
Статус: Финансова институция
Сектор: Банкиране
Приход: -
Уеб сайт: www.dskbank.bg

Клиент: City Clinic

 • Целта пред City Clinic е да се превърне във водещия доставчик на здравни услуги от най-високо качество в България и региона
 • City Clinic притежава модерна многопрофилна болница в София с фокус върху сърдечно-съдови заболявания, както и клиника във Варна

 

Финансираща институция: Банка ДСК

 • Финансираща институция е Банка ДСК, част от групата на ОТП Унгария

 

Преглед на ситуацията и решение

 • City Clinic разполага с екип от международно признати специалисти, най-нови технологии за лечение и отлична среда за пациентите
 • City Clinic търсеше финансиране, за да разшири дейността си, като построи модерна болница за онкоболни в София
 • Общата стойност на проекта е €18 млн, които ще бъдат финансирани чрез увеличаване на капитала и набиране на нов дълг
 • City Clinic нае Ентреа Кепитъл като единствен консултант по осигуряването на капиталово и дългово финансиране
 • Ентреа Кепитъл успешно привлече нов дългов транш от €13.0 млн. и рефинансиране на съществуващия дълг при по-добри условия

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на City Clinic:

 • Влезе в контакт с различни банки и финансиращи институции, на които представи идеята за осигуряване на финансиране за City Clinic
 • Изготви подробни презентация и финансов модел, представящи бизнеса на клиента и възможностите за растеж
 • Водене на цялостната комуникация с банките, улеснявайки комуникацията между двете страни и позволявайки на мениджърския екип на клиента да се фокусира върху управлението на компанията
 • Управлява дю дилиджънс процеса, като координира екипи с независими специалисти, предоставящи финансови, правни и данъчни услуги
 • Проведе преговори с избраната финансираща институция, по време на които успя да договори подобрени финансови условия за клиента