Ентреа Капитал консултира основателите на FootballScout.com за набиране на 600 хил. евро капитал

Ентреа Капитал консултира основателите на FootballScout.com за набиране на 600 хил. евро капитал

Ентреа Капитал консултира основателите на FootballScout.com за набиране на 600 хил. евро капитал

Клиент: FootballScout
Статус: Частна компания
Сектор: Онлайн услуги
Приход:
Уеб сайт: http://www.footballscout.com
Продавач:
Статус:
Сектор:
Приход:
Уеб сайт:

Клиент: FootballScout.com

  • Развит от двама предприемачи, бивши активни футболисти, FootballScout.com е професионален уеб-базиран инструмент за футболисти, треньори, агенти и отбори, които целят да елиминират неефективността на процеса по селектиране на играчи в момента
  • FootballScout.com дава възможност на ангажираните с футбола професионалисти да стандартизират и улеснят процеса и да постигнат по-добри резултати. Той е и платформа за млади играчи да се промотират, както и за родители, чиито деца искат да се развиват във футбола
  • Целта на основателите на компанията е да превърнат FootballScout.com във водещ световен стандарт за комуникация, с повече от 10 милиона регистрирани потребители

 

Преглед на ситуацията и решение

  • FootballScout.com е стартираща компания, в която акселараторът Eleven е инвестирал €50,000 в два рунда. Капиталът получен от Eleven бе използван за финансиране на фазата на развитие на продукта. Фондът се е ангажирал да инвестира още €150,000 в следваща фаза
  • Технически платформата е завършена и основателите се опитват в трети рунд да наберат свеж капитал от €500,000, за да финансират маркетинг фазата. Капиталът ще бъде използван изцяло за маркетиране на платформата на потенциалните основни ползватели, вкл. професионални клубове, агенти, футболисти и мениджъри, в Западна Европа и САЩ
  • Основателите наеха Ентреа Кепитъл за ексклузивно консултиране по процеса на набиране на капитал
  • Ентреа Кепитъл успя да постигне целта по набиране на капитал в рамките на месец и надвиши поставената цел с около 50%

 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на FootballScout.com:

  • Изготвяне на цялостен финансов модел с 5-годишна прогноза, базиран на основните допускания
  • Изготвяне на цялостна детайлна инвестиционна презентация, представяйки основните характеристики, бизнес модел, възможностите за растеж и краткосрочни цели
  • Водене на цялостната комуникация с потенциалните инвеститори използвайки широката си мрежа от контакти в инвестиционните среди