Ентреа Кепитъл консултира Приста Ойл Груп по придобиването на подразделението на Chevron Corporation в Чехия

Ентреа Кепитъл консултира Приста Ойл Груп по придобиването на подразделението на Chevron Corporation в Чехия

Ентреа Кепитъл консултира Приста Ойл Груп по придобиването на подразделението на Chevron Corporation в Чехия

Клиент: Приста Ойл
Статус: Частна компания
Сектор: Смазочни материали и акумулатори
Приход: €375 млн.
Уеб сайт: www.prista-oil.com
Продавач: Chevron Corporation
Статус: Листвана на NYSE
Сектор: Нефт и газ
Приход: €180 млрд.
Уеб сайт: www.chevron.com

Клиент: Приста Ойл

Български конгломерат с присъствие в над 20 страни и активен в два основни бизнес сектора - производство на автомобилни и индустриални смазочни материали (Приста Ойл) и производство на автомобилни акумулатори и рециклиране на олово (Монбат АД)

Продавач: Chevron Corporation

  • Chevron е американска мултинационална корпорация, активна в 180 държави в цял свят
  • Chevron се занимава с всички аспекти на нефтената индустрия, вкл. нефт и газ, геотермална енергия; добив и производство, рафиниране, продажба и транспортиране; производство и продажби на химически продукти и производство на електрическа енергия
  • Chevron е една от 6-те свръх големи нефтени компании

 

Преглед на ситуацията и решение

  • Приста ойл Груп има фокусирана стратегия за регионална експанзия както органично, така и чрез придобивания на активи и опериращи компании. Групата има установено присъствие в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), както и в Централна Азия
  • Групата има установени контакти със Chevron, като основен дистрибутор на водещите им лубриканти на няколко пазара в ЦИЕ
  • През 2012, Chevron стартира стратегическо преструктуриране на техните дистрибуционни подразделения, довело до решението да продадат бизнесът с лубриканти на определени пазари. Приста Ойл Груп се възползва от тази стратегия и придоби подразделението на Chevron в Чехия и Румъния
 

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл предостави следните услуги на Борда на директорите на Приста Ойл Груп:
  • Финансов модел и оценка на придобитата компания
  • Подкрепа при изготвянето на необвързваща оферта с основните параметри по сделката
  • Предоставяне на конкретни експертни финансови съвети на Борда на директорите