Красимир Крумов

Красимир Крумов

ПАРТНЬОР


Красимир Крумов е партньор в Entrea Capital и има богат опит в подготовката и анализирането на NAS и IFRS съвместими финансови отчети. Красимир също има дълбоки познания, свързани със създаването и прилагането на процедурите за финансово управление и организационни процеси, насочени към подобряването на ефективността на предприятията и създаването и внедряването на система за проверки и баланси за управленските екипи.

Някои от проектите, по които Красимир работи до момента, включват: първоначалното публично предлагане на акциите на най-голямата компания в България за месопреработка с пазарна капитализация на стойност € 70 млн., консултативната работа на оценка и финансово преструктуриране на българска компания за индустриален транспорт, водене на процес за продажба на най-големия производител на метални контейнери в България, изграждане на корпоративната стратегия и процесите за финансово управление за една от водещите телевизионни продуцентски компании в България, както и консултантска дейност по множество международни и местни проекти, с акцент върху финансовия анализ.

Преди да се присъедини към екипа на Entrea Capital, Красимир работи на различни позиции, свързани с одит и счетоводство в Ernst & Young. По време на този период Красимир се фокусира върху счетоводство за дъщерни компании, финансова отчетност и бюджетиране, корпоративна отчетност, финансово бюджетиране и прогнозиране, стратегии за управление на парични средства, както и върху управление на различни дю дилиджънс процеси.

Красимир притежава магистърска степен по счетоводство от Университета за национално и световно стопанство в България, София.

Красимир разпуска, като играе футбол и тенис. Той също е запален скиор и турист.